image banner
Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
  • Image
    08/11/2022

    NGÀY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 04/7 TRƯỜNG THCS NGỌC CHÁNH, XÃ NGỌC CHÁNH, HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU

    Căn cứ Công văn số 963/PGDĐT ngày 31/10/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi về việc tổ chức chọn “Ngày truyền thống của nhà trường”. Căn cứ các điều kiện về lịch sử hình thành, phát triển nhà trường, trường THCS Ngọc Chánh quyết định chọn ngày 04/7 hàng năm là Ngày truyền thống trường THCS Ngọc Chánh” (Quyết định số 38/QĐ-THCS ngày 08/11/2022 của Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Chánh).

2022 ©  Trường THCS Ngọc Chánh
Điện thoại: 02906296196
Email: c2ngocchanh.pgddamdoi@camau.edu.vn
Địa chỉ: Ấp Tấn Ngọc Đông, xã Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau

Đăng nhập hệ thống